Researches in Musicology and Ethnomusicology
 

XVI IRAM Conference

UKIM FM
 Skopje - Macedonia

January 22-24, 2010

IRAM Anniversary

(2000-2010)

100 programs of Internet Student RadioContents:

Dimitrije Buzarovski
Istrazhuvachkite metodologii i muzikata

Aida Islam and Stefanija Leshkova-Zelenkovska
Perspektivite na muzichkata tradicija vo Republika Makedonija vo ekspanzija na novite muzichki tendencii

Aleksandar Dimitrijevski
Osnovopolozhnikot na makedonskata etnopop muzika – Stevo Teodosievski (1924-1997)

Bojan Ortakov
Dejnosta na Dragoslav Ortakov kako osnovopolozhnik na muzichkata vizantologija vo Makedonija

Viktorija Kolarovska-Gmirja
Generichkata uloga na Goce Kolarovski vo muzichkata kultura na Makedonija megju dvata mileniuma

Ivica Zorikj
Horskata tradicija vo Tetovo - horovite Lale i Menada

Suzana Kostic
Kolekcijata na partituri od Nishkite horski svechenosti

Mirjana Pavlovska-Shulajkovska
Horot Pikolo - transpozicija na profesionalniot vokalen solistichki repertoar

Trena Jordanoska
Modeli na digitalna stratifikacija na muzichkata kultura kaj tinejdzerite vo Skopje

Dunja Ivanova
Recepcijata na muzichkoto delo kako estetski chin

Biljana Nikoloska
Harmonskite osobenosti na kompoziciite za hor od Toma Proshev

Hava Ejupi
Elmaz Emin - Doajen na turskata narodna instrumentalna praktika vo Republika Makedonija

Arnisa Rexepi
Video kolekcijata na pesni i ora od planinskiot predel Karadak

Tatjana Ivanovska
Efikasnosta na nastavata vo nivoa po predmetot  muzichka umetnost vo srednite uchilishta

Dirona Sokolovska
Efektite od primenata na detskiot muzichki instrumentarium vo nastavata vo prvo oddelenie na osnovnoto muzichko obrazovanie

Vikica Kostovska-Peneva
Osnovnite postavki na novite nastavni programi po pijano na oddelot za tradiciska muzika i igra vo srednoto muzchko obrazovanie

Oliver Oliver
Teoriskite i praktichnite aspekti na REA-metodot vo nastavata po solfezh

Snezhana Karadzovska-Popova
Projavuvawe na pejachkiot glas kaj decata od golemata grupa vo javnite preduchilishni ustanovi

Zlatko Boshkovski
Percepcija na harmonija kaj uchenicite vo chetvrto oddelenie na osnovnite uchilishta

Teuta Alimi
Percepcija na muzichka forma kaj uchenicite vo chetvrto oddelenie na osnovnite uchilishta

Pavlinka Stankova-Veljanoska
Komplementarnost na metodite na formativno ocenuvanje vo funkcija na izvedbeni aktivnosti po predmetot muzichko obrazovanie vo osnovnite uchilishta

Rozeta Gjorgievska
Reakcii na muzikata kaj bebe vo prvata godina od zhivotot

Vesna Zdravkovic
Integrativniot pristap vo rabotata na muzichkata dramatizacija so decata od preduchilishna vozrast

Emilija Popovic
Divergentno izrazuvanje vo muzikata kako crta na muzichkata kreativnost kaj decata od preduchilishna vozrast

Marjan Jankoski
Primenata na narodniot instrument duduche vo oddelenskata nastava