IRAM Editions

Connecting Zivko Firfov's audio and transcription collections

CD ROM 1
(sample)
Intro

Zivko Firfov (1906-1984)


* Firfov's remarks in the transcription collection
** Firfov's remarks in the audio collection1. Izvedi mi konja                
* Orovodna, Kumanovsko, Izvorna grupa, Rajna Spasovska, April 74 god.
** Spasevska Rajna

2. Snaa i z'lva
* s.Studena Bara - Kumanovsko, Rajna Spasovska 50., 20.II.74 zapis, Februar 23
** Spasevska Rajna

3. Neli ne si kadar devere
* Orovodna-svadbarska-humoristichna, s.Gjugjanci od Ovchepolieto, April 74
** Stoleva Vera

4. Doshol vojvoda na selo
* Svadbarska, Agino selo - Kumanovsko, Savka Pametkova, April 74
** Pametkova Savka

5. Koj mi e crnooki Neven
* Orovodna, od Agino selo - Kumanovsko, Izvorna peachka grupa, April 74
** Spasevska Rajna

6. Kukavica kuka
* Orovodna, s.Shopska Radica - Kumanovsko, April 74
** Pametkova Savka

7. Ej Alt'no mome
* s.Gjonoica, Gostivarsko, Mart
** Temelko Trpeski Gostivar

8. Dej, lele, lele, Velikden
* Velikdenska, Skopsko, od Pavlina Micevska, April 74
** P. Miceva od s. Govrlevo skopsko

9. Ovci pase moma Angelina
* April 74
** Kitanovska St., ork.narodni instrumenti, s. Vidovishte kochansko

10. Stani mi stani
* Borbena, Kochansko, april 74
** Kitanovska St., ork.narodni instrumenti, s. Vidovishte kochansko

11. Ajde da odime mamo
* Borbena, Kochansko, April 74
** Kitanovska St., ork.narodni instrumenti, s. Vidovishte kochansko

12. Kraj Vardara
* od Pirinska Makedonija, pee Morarova
** naroden orkestar

13. Dojdi dojdi libe le
* od Pirinska, pee Morarova
** naroden orkestar

14. Gore na Pirina
* od Pirinska Makedonija, Morarova
** naroden orkestar

15. Chula sam libe razbrala
* Kratovsko, Berovsko, mart 74
** Brmbevski

16. Vezden Jana do devera zhnala
* Palanechko
** Grupa od s.D'mbeni

17. Izgore selo Trnovo
* Orovodna, Ovchepolsko
** Spasevska Rajna

18. Mita meti ramni dvorja
* Orovodna, Kumanovsko
** Pametkova Savka

19. Ke dom Tinke vecher da te kradam
* od vodensko, snimana so izvornata grupa, pee Tina Tasheva
** Tasheva Tina

20. Cveto k't si doma
* Ist. Mak., Ovche pole
** Spasevska Rajna

21. Ti mome, ti ludo
** Grupa od s.D'mbeni

22. Mariche na stol sedeshe
* s.Bililmbegovo
** Pametkova Savka

23. Selskite ergeni
** Grupa od s.D'mbeni

24. Stojne le Stojne
* s.Klechovce, Kumanovsko, mart 74
** Spasevska Rajna

25. Ozdol ide
* Orovodna, Velikdenska, s.Klechovce, Kumanovsko, pee Rajna Spasovska, mart 74, refren Gjidi Maro gjidi crno oko
** Spasevska Rajna

26. Veliko edno na majka
* od Gostivarsko, mart
** Temelko Trpeski Gostivar

27. Maslinchice zelena
* D.Gjugjanci - Ovchepolsko, pee Vera Stoleva
** Vera Stolevska, Trio Sv.Nikolki od s. Gjugjanci

28. Oj Gjine, Gjine
* s.Istibanje Vinichko, pee Ilieva Nikolina, 18 god., snim. na 20.I.74
** Nikolinka Ilieva  20 od s. Istibanja-vinichko

29. Grmi grmi
* s.Dolno Gjugjanci - Ovchepolsko, Vera Stolevska
** Vera Stolevska

30. Gjurgovo leto
* gjurgovdenska, s.Rakotinci - Skopsko, pee Micevska Pavlina 34 god. 20.I
** M. Pavlina


© Buzarovski, 2010
All rights reserved
Unauthorized duplication of any of the materials related to the files which are part of this CD is a violation of applicable laws